SZKOLENIA

Zainwestuj w kadry. Dbamy o narzędzia pracy, serwisujemy, aktualizujemy oprogramowanie… Tymcza­sem pracownik to najcenniejsze ogniwo pracy. Warto zainwestować w jego rozwój. Im lepsze przygoto­wanie, tym lepsze efekty pracy. Oferujemy szkolenia w następujących obszarach:

     ♦   profesjonalna obsługa klienta
     ♦   techniki sprzedaży (szkolenie podstawowe)
     ♦   inżynieria sprzedaży
     ♦   systemy motywacyjne (szkolenie dla menedżerów)
     ♦   coaching (szkolenie dla menedżerów)
     ♦   CRM (customer relationship management) – zarządzanie relacjami z klientem
     ♦   komunikacja interpersonalna

Dla podniesienia efektywności pracowników zachęcamy także do skorzystania z naszych usług
bada­nia motywacji pracowników Państwa firmy.

2011 © VERTUM Sp. z.o.o.