Człowiek – najlepsza inwestycja!

Vertum Sp. z o.o. i Partner – Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych (TUBA) zapraszają mieszkańców Gminy Gietrzwałd do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Przedsiębiorczy Warmiacy Ziemi Gietrzwałdzkiej”.

Projekt obejmuje:

  • funkcjonowanie punktu doradczo-konsultacyjnego dla uczestników projektu, służącego indywidualnym wsparciem w obszarze aktywizacji zawodowej
  • zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy: pisania życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych, przy­gotowania do rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji
  • trening umiejętności osobistych: współpracy, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, podstaw zarządza­nia zespołem
  • szkolenie z podstaw przedsiębiorczości – jak założyć działalność, jakie wiążą się z tym obowiązki, jak roz­liczać prowadzoną działalność, jak pozyskać środki na prowadzenie działalności, jak napisać biznesplan, podstawy marketingu
  • kurs podstaw obsługi komputera: pisania dokumentów, tworzenia kalkulacji, przechowywania danych, obsłu­gi poczty elektronicznej i internetowego rachunku bankowego, internet jako źródło informacji i kanał sprzedaży, tworzenie własnych stron www
  • symulacje funkcjonowania małej firmy
  • warsztaty kulinarne i rękodzielnicze – kuchnia regionalna, szydełkowanie, haft krzyżykowy, haft ludowy.
Zajęcia odbywać się będą od lutego do czerwca 2012 roku w świetlicy w Unieszewie.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Gietrzwałd w wieku 16-60 lat, nieuczących się w trybie dziennym, gotowych do podjęcia aktywności zawodowej.

BIURO PROJEKTU: Pracownia Rozwoju, Vertum sp. z o.o. Unieszewo 30, 11-036 Gietrzwałd, tel. 601 362 784, e-mail:
marta.adamiuk@vertum.pl, romilian@wp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


2012 © VERTUM Sp. z.o.o.