Świetlica w Unieszewie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


2012 © VERTUM Sp. z.o.o.