KSIĄŻKI
W PRZYGOTOWANIU:REDAGOWANIE
PRAC DYPLOMOWYCH.
WSKAZÓWKI
METODYCZNE
DLA STUDENTÓW
(wydanie drugie)


ANTROPOLOGIA
PRZESTRZENI
W FILMIE
FABULARNYM
(wydanie drugie)


FILM – REKLAMA
– INTERNET.
ANTROPOLOGICZNE
I AKSJOLOGICZNE
ASPEKTY KOMUNIKOWANIA
MEDIALNEGO


ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI
MARKETINGOWEJ.
SZKICE I ANALIZY
Z ZAKRESU KREOWANIA
WIZERUNKU
MEDIALNEGO

Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne

Cena detaliczna:
47 PLN
Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym

Cena detaliczna:
47 PLN

DANE FIRMOWE:


VERTUM SP. Z O.O.
WYDAWNICTWO
NAUKOWE
I SPECJALISTYCZNE
UL. I. KANTA 9 LOK. 5
10-691 OLSZTYN
wydawnictwo@vertum.pl


Bank Handlowy S.A.
90103000190109853000378840
REGON: 280540127
NIP: 7393803313
KRS: 0000359827
zarejestr. w Sądzie Rejo­nowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
wysokość kapitału zakład. i wpłac.: 5000 zł


Kontakt ws. stanu
realizacji zamówień:
zamowienia@vertum.pl
Do ich wartości
doliczamy koszty
przesyłki pocztowej


Kontakt ws. materiałów
promocyjnych:
promocja@vertum.pl

INFORMACJA DLA PRASY

OUR ACCOUNT ON LIVEJOURNAL

2014 © VERTUM Sp. z o.o.